Υποστήριξη Μαθημάτων για Φοιτητές ΕΑΠ

Υποστήριξη Μαθημάτων για Φοιτητές ΕΑΠ

Υποστήριξη Μαθημάτων για Φοιτητές ΕΑΠ

Ο Όμιλος Φοιτητικών Φροντιστηρίων αξία, υποστηρίζει τον φοιτητή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα μαθήματα για φοιτητές στον χώρο μας, είτε με μαθήματα για φοιτητές Online, προσφέροντας:

  • Ετήσια Προπαρασκευή Θεματικής Ενότητας ή Επιμέρους Γνωστικών Αντικειμένων για φοιτητές ΕΑΠ
  • Εργασίες ΕΑΠ – Υποστήριξη Εργασιών των Γνωστικών Αντικειμένων της Εκάστοτε Θ.Ε.

 
Υποστήριξη φοιτητών ΕΑΠ με μαθήματα αλλά και υποστήριξη σε εργασίες ΕΑΠ, από το έμπειρο προσωπικό του Φοιτητικού Φροντιστηρίου αξία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ: Οι φοιτητές του ΕΑΠ είναι συνήθως εργαζόμενοι και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα μελέτης και στην εκπόνηση των εργασιών ΕΑΠ που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Το Φοιτητικό Φροντιστήριο αξία είναι το μόνο εξειδικευμένο και έμπειρο φροντιστήριο για το ΕΑΠ, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στο να επιτύχετε τους στόχους σας και να εκπονήσετε τις εργασίες σας με πλήρη εχεμύθεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ

Διπλός έλεγχος ποιότητας εργασιών εαπ από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό
Βιβλιογραφική υποστήριξη μέσω συγκέντρωσης και αποστολής του συνόλου της επιστημονικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε
Επεξήγηση των βημάτων συγγραφής της εργασίας και κάθε σταδίου μέχρι την ολοκλήρωση
Επεξήγηση της εργασίας εαπ μέσω Skype
Επιμέλεια ερωτηματολογίου σε περίπτωση στατιστικής ανάλυσης
Βασική εκμάθηση στατιστικού ή άλλου πακέτου σε περίπτωση χρήσης του στην εργασία
Έλεγχος «πλαγιαρισμού» μέσω ειδικών προγραμμάτων (anti-plagiarism)
Δωρεάν διορθώσεις για κάθε εργασία εαπ
Το έμπειρο προσωπικό του φοιτητικού φροντιστηρίου αξία αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την γνωμοδότηση εργασιών ΕΑΠ τόσο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) όσο και της Κύπρου ΑΠΚΥ πάνω σε όλες τις ενότητες, Σπουδές του Ευρωπαϊκού (ΕΠΟ) και Ελληνικού Πολιτισμού (ΕΛΠ) καθώς και Διοίκησης Επιχείρησεων (ΔΕΟ) και Τραπεζικής (ΤΡΑ). Δίνονται πρότυπες εργασίες εαπ και γίνονται ακόμα υποδείξεις για τις εργασίες ΕΑΠ με εγγυημένο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε επίσης και την εκπόνηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ – ΑΠΚΥ.
Επειδή ο κάθε φοιτητής απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τις γνώσεις που έχει στην επιστήμη που σπουδάζει, αλλά και το χρόνο που διαθέτει, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές στήριξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να βρούμε τον τρόπο που μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι.

Συγκεκριμένα, στο Φοιτητικό Φροντιστήριο αξία αναλαμβάνουμε εργασίες για ΕΑΠ, ΑΠΚΥ:

ΔΕΟ, ΔΙΑ, ΦΥΕ, Εργασίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να περισσότερες πληροφορίες.