Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Πληροφορίες

 Πίσω

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

http://www.teipir.gr/
Π. Ράλλη & Θηβών 250,
12244 Αιγάλεω
Τηλ. 210-5381100
Fax: 210-5450962

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Αυτοματισμού
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Ηλεκτρολογίας
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Ηλεκτρονικής
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Μηχανολογίας
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
http://www.teipir.gr/…


Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Λογιστικής
http://www.teipir.gr/…

* Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
http://www.teipir.gr/…

 

 Πίσω