Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Πληροφορίες

 Πίσω

Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας

http://www.teilam.gr/
3 χιλ. Πολιάς Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 35100 Λαμία
Τηλ 22310-48018
Fax: 22310-33945

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ)
Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών αποτελείται από τρία τμήματα.

Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικής
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αποτελείται από δύο τμήματα.

Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας  

Παράρτημα Καρπενησίου
Το Παράρτημα Καρπενησίου αποτελείται από ένα τμήμα.

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Παράρτημα Άμφισσας
Το Παράρτημα Άμφισσας αποτελείται από ένα τμημα.

Εμπορίας και Διαφήμισης  

Αθλητικές Δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Αποτελούνται από το παρακάτω τμημα.

Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής

 Πίσω