Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Πληροφορίες

 Πίσω

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

http://www.teicrete.gr
Τ.Θ. 140, Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο
Τηλ. 2810-250611-3, 2810-379100
Fax: 2810-250548

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/sxoles/stef.php

Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τμήμα Μηχανολογίας

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Παράρτημα Ρεθύμνου

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Παράρτημα Χανίων

Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τμήμα Φυσικών Πόρων

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/sxoles/steg.php

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/sxoles/seyp.php

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
http://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/sxoles/sdo.php

Τμήμα Λογιστικής

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 Πίσω