Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης – Πληροφορίες

 Πίσω

Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης

http://www.teikoz.gr/
Κοίλα, 50100 Κοζάνη
Τηλ. 24610-40161-4
Fax: 24610-39682, 24610-37725

Οι σπουδές στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι δομημένες ώς εξής:

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών λειτουργούν τα τμήματα:

Στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας λειτουργούν τα τμήματα.

Στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας λειτουργούν τα τμήματα :

Στο Παράρτημα Καστοριάς λειτουργούν σήμερα τρία τμήματα :

Στο Παράρτημα Γρεβενών λειτουργεί το τμήμα :

Στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας λειτουργεί το τμήμα :

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής

 Πίσω