Πολυτεχνείο Κρήτης – Πληροφορίες

 Πίσω

Πολυτεχνείο Κρήτης

http://www.tuc.gr/
Ελ. Βενιζέλου 34, 73100 Χανιά
Τηλ.: 28210/28410
Fax: 28416

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν πέντε Τμήματα Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες καθώς και το Γενικό Τμήμα. Όλα τα τμήματα έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους τα ακόλουθα:

Το Γενικό Τμήμα έχει ως αποστολή την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως: Mαθηματικά, Mηχανική, Φυσική, Χημεία και Κοινωνικές Επιστήμες.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα μας στην ειδικότητα αυτή, έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) είναι η εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) αποσκοπούν στην υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών ειδικών στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Tο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καλλιεργεί και να προάγει, με τη διδασκαλία και την έρευνα,  επιστημονικές περιοχές της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας- χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας – αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής – οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

 Πίσω