Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πληροφορίες

 Πίσω

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

http://www.uoi.gr/
Πανεπ/πολη-Δουρούτη, 45110 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-97111
Fax: 44112, 97200

 

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Πληροφορικής

Ιατρική Σχολή
Τμήμα Ιατρικής

Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Τμήματα μη υπαγόμενα σε Σχολή
Τμήμα Οικονομικών
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων (Αγρίνιο)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ανεξάρτητο Τμήμα (Αγρίνιο)
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 Πίσω