Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πληροφορίες

 Πίσω

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://www.uth.gr
Σέκερη 4 Πεδίον Αρεως, 38334 Βόλος
Τηλ.: 24210-74000
Fax: 74614

 

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Ανεξάρτητα Τμήματα
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 Πίσω