Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πληροφορίες

 Πίσω

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

http://www.aegean.gr
Κτίριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510/ 36001
Fax: 36I99

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Τμήμα Γεωγραφίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

Σχολή Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 Πίσω