Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Πληροφορίες

 Πίσω

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

http://www.ionio.gr/

Πρυτανεία
Ιόνιος Ακαδημία , Καποδιστρίου & Ακαδημίας 1, 49 100 Κέρκυρα

Κεντρική Διοίκηση -Δ/νση Σπουδών
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49 100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610/87634
e-mail: athanasi@ionio.gr

 

Tο Iόνιο Πανεπιστήμιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα σπουδών:

Tμήμα Iστορίας
history.ionio.gr

Tμήμα Ξένων Γλωσσών Mετάφρασης και Διερμηνείας
dflti.ionio.gr

Tμήμα Mουσικών Σπουδών
music.ionio.gr

Tμήμα Aρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας
tab.ionio.gr

Τμήμα Πληροφορικής
di.ionio.gr

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
avarts.ionio.gr

Τμήμα Ασιατικών Σπουδών
asianstudies.ionio.gr

 Πίσω