Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πληροφορίες

 Πίσω

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.uoa.gr
Πανεπιστημίου 30,10679 Αθήνα
Τηλ.: 210/ 3605566 (Πρυταν.), 210/ 3689664, 1,2 (πρωτ.)
Fax: 36I40I3 (Πρυταν.), 3689730 (πρωτ.)

 

 
 
 

 Πίσω