Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Πληροφορίες

 Πίσω

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

http://www.duth.gr
Δημοκρίτου 17, 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 25310/39000
Fax: 3908I, 39009

 

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και είκοσι Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης:

 

Τα τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης συγκροτούν την Πολυτεχνική Σχολή. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία συγκροτούν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

 Πίσω