Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Πληροφορίες

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

http://www.asfa.gr/
Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682 Αθήνα, τηλ. 210 38 16 930
Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210 48 01 260

 

Τμήμα Εικαστικών Σπουδών
http://www.asfa.gr/greek/index.html

Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης
http://www.aht.asfa.gr/index.php?lang=el