Προετοιμασία Φοιτητών για Εξεταστική

Προετοιμασία Φοιτητών για Εξεταστική

Προετοιμασία Φοιτητών για Εξεταστική

Ο Όμιλος Φοιτητικών Φροντιστηρίων αξία, προσφέρει εξαμηνιαία και ταχύρυθμη υποστήριξη για την εξεταστική των φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ και Πανεπιστημίων Εξωτερικού.
Τα ιδιαίτερα μαθήματα για φοιτητές γίνονται στον χώρο μας είτε μέσω Internet (μέσω Skype).

Η προετοιμασία των φοιτητών για την εξεταστική περίοδο μπορεί να γίνει καθ’όλη την διάρκεια του εξαμήνου, είτε ταχύρυθμα για να αποδώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εξεταστική στο φοιτητικό μας φροντιστήριο, είτε με διαδικτυακά μαθήματα για φοιτητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να περισσότερες πληροφορίες.